schilderij1

High and Low

Het werk van Toine Dekkers verenigt de meest monumentale traditie uit de kunstgeschiedenis met de meest populaire. Werken als "Looking for adventure" en "De Bokkenrijder" verwijzen door de gebruikte techniek en door de gekozen beeldtaal naar standbeelden van helden, hufters, grote geesten en beesten die sinds de oudste tijden pleinen en andere ruimten domineren. Tegelijkertijd laten zij zich door de toegevoegde tekst en de sterk aangezette expressie kennen als stripfiguren. Soms zijn beide facetten expliciet aanwezig, als tegengestelden die elkaar versterken. Een object van vereering of verheerlijking krijgt expressie, schreeuwt het zelfs uit. Anekdote wordt verstilt tot moment en monument.

Soms versmelten polen als het ware in de inhoud. In "Pig on top"is er bijvoorbeeld van een enerzijds, anderzijds. Hier zijn geen tekstballon of extreem grote handen, voeten, ogen of lippen toegevoegd om het monumentale een andere wending te geven. Uiterst sereen, bijna ingetogen staat het varken hoog verheven op een sokkel van vier zuilen. Ook de zuilen verwijzen naar traditie. Naar de klassieke oudheid als iets verhevens, of naar een traditie die mensen gebruiken om zichzelf te verheffen? Het antwoord is niet verheven. Het bevindt zich tussen de zuilen op de grond. Het varken scheidt niets anders af dan stront.

Rik van Wegen.